Hjälp på traven

Svensk travsport gick ut men en uppmaning till alla travbanor att anordna sommaraktiviteter för B-tränare, hästägare etc. Axevalla nappade på idén och ville göra något för de som tagit B-licens men som känner att man vill lära sig mer och utvecklas tillsammans med sin häst.

Travskolan kontaktade Axevallas proffstränare Anders I Jonsson som var positiv till idén. Det resulterade i ”Hjälp på traven”. Fem kursdeltagare träffade Anders och en instruktör från travskolan under tre onsdagskvällar i juni. Tanken var att börja i liten skala med tre träffar och inte så många deltagare för att få kvalité på kursen och att alla deltagare fick personlig hjälp och coachning med sin häst.

Under teoripassen diskuterades det träningslära, olika träningsupplägg, hästens behov, utrustning och balansering. Deltagarna hade många frågor till Anders som berättade om sina erfarenheter och tankar kring travhästträning.

Vid varje tillfälle körde alla en gemensam uppvärmning och sedan körde Anders bredvid var och en och gav tips under körningen som skedde i det tempo hästen var redo för. Under kursens gång fick deltagarna tips om ny utrustning till sin häst som föll mycket väl ut. Alla var överrens om att hästarna och kuskarna gjort stora framsteg bara på de tre tillfällen kursen var.

”Vi fick bra hjälp och coachning så det har gjort framsteg! Nu har vi fått något att jobba med och förbättra” var kommentaren från Marie Gustavsson som var en av deltagarna med sin tvååriga valack Spirit Yankee.
 
Kursens deltagare:
Hans Lindell med Hulans Tindra, kallblod 2 år.
Louise Ahlqvist med Bransby Sweet Kiss, varmblod 2 år.
Marie Gustavsson med Spirit Yankee, varmblod 2 år.
Lina Persson med Lotta Palema, varmblod 9 år.
Berit Johansson med Mill Nellie, varmblod 9 år och Okki Dokki S, varmblod 6 år.